מסלול לעסקים קטנים ובינוניים

חברות קטנות ובינוניות מעוניינות להשקיע בתוכניות הכשרה,אימון ויעוץ למנהלים ולעובדים ולהטמיע מתודות עבודה חדשות וכלים ניהוליים עדכניים לשיפור העסק. שלא כמו התאגידים גדולים הידע הנדרש, הניסיון הניהולי והמשאבים העומדים לרשותם מצומצמים ואינם מספיקים כדי להביא לצמיחה הרצויה ולשגשוג כלכלי.

במקרים רבים, בלי הכלים הנכונים, החלום, התוכניות וההשקעות המקוריות עלולים לרדת לטמיון.

 

הפתרון: "ארגז כלים ניהולי"  המכיל כלי עבודה אפקטיביים ופשוטים ליישום שהותאמו במיוחד לעסקים קטנים. באמצעותם תבנה תשתית ניהולית חזקה, יעדים ברורים, תוכנית עבודה וכלי בקרה שיביאו להתייעלות, צמיחה ויצירת ערך מוסף לעסק.

תוכנית שלושת השלבים

שלב ראשון: אבחון וניתוח - איסוף פרטים על מצב העסק. בין היתר, המוצרים ושירותים, שיטות השיווק, יעילות המכירות, נהלי עבודה, כלי ניהול והאפקטיביות תפעולית. מתוך המידע שיאסף נבנה תמונה מדויקת ואובייקטיבית על מצב העסק.

שלב שני:יוצגו הממצאים, תוצאות הניתוח והמסקנות. כל נושא שנבדק ידורג על סקלת ציונים של חוזקות, חולשות, סיכונים ורמת דחיפות לביצוע. במהלך הפגישה יקבעו כיווני הפעולה וסדרי עדיפויות.

שלב שלישי: תוצג תוכנית פעולה  אותה ניתן יהיה ליישם בשלבים באופן עצמאי או בליווי מלא וצמוד שלנו. אתם תקבעו את הקצב בהתאם למשאבים העומדים לרשותכם. בסיומו של כל שלב תוכלו לבחון את התוצאות, לחגוג את ההצלחה ולהחליט על המשך הדרך.

תוכנית העבודה תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
•    התאמת הפעילות העסקית לאתגרי השוק.
•    יצירת מיקוד עסקי ותפעולי.
•    בניית יעדים ומדדים להצלחה עסקית 
•    בחירה והטמעת שיטות עבודה נהלים ותהליכים אפקטיביים.
•    התאמה כלי ניהול ופתרונות טכנולוגים לשיפור תהליכי עבודה וביצועים.
•    שיפור השירות, חווית הלקוח ויצירת יתרון תחרותי. 
•    ניתוח פיננסי ובניית מודל תמחור נכון.