top of page

מסלול לעסקים קטנים

רבים מבעלי העסקים הקטנים רוצים להטמיע שיטות עבודה חדשות וכלים ניהוליים עדכניים לשיפור העסק ולהשקיע בתוכניות הכשרה ואימון . שלא כמו בחברות גדולות, הידע הנדרש, הניסיון הניהולי והמשאבים העומדים לרשותם מצומצמים ואינם מספיקים כדי להביא לצמיחה הרצויה ולשגשוג כלכלי.

במקרים רבים, בלי הידע והכלים הנכונים, החלום, התוכניות וההשקעות המקוריות עלולים לרדת לטמיון.

 

הפתרון: "ארגז כלים ניהולי"  המכיל כלי עבודה אפקטיביים ופשוטים ליישום שהותאמו במיוחד לעסקים קטנים. באמצעותם תבנה תשתית עסקית יציבה, יעדים ברורים, תוכנית עבודה וכלי בקרה שיביאו להתייעלות, צמיחה ויצירת ערך מוסף לעסק.

באמצעות הכלים נבנה עבורכם בזמן קצר תוכנית עבודה פשוטה ויעילה. שלושה שלבים בלבד ותוכל להתחיל לממש את השינוי.

תוכנית שלושת השלבים

שלב ראשון: אבחון וניתוח - איסוף פרטים על מצב העסק. בין היתר, המוצרים ושירותים, שיטות השיווק, יעילות המכירות, נהלי עבודה, כלי ניהול והאפקטיביות תפעולית. מתוך המידע שיאסף נבנה תמונה מדויקת ואובייקטיבית על מצב העסק.

שלב שני: הצגת הממצאים, תוצאות הניתוח והמסקנות. כל נושא שנבדק ידורג על סקלת ציונים של חוזקות, חולשות, סיכונים ורמת דחיפות לביצוע. במהלך הפגישה נסייע לכם לקבוע את  סדרי העדיפויות  וכיווני הפעולה הרצויים.

שלב שלישי: תבנה תוכנית עבודה מודולרית אותה ניתן יהיה ליישם בשלבים באופן עצמאי או בליווי מלא וצמוד שלנו. אתם תקבעו את הקצב בהתאם למשאבים העומדים לרשותכם. בסיומו של כל שלב תוכלו לבחון את התוצאות, לחגוג את ההצלחה ולהחליט על המשך הדרך.

תוכנית העבודה תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

 

  • התאמת הפעילות העסקית לאתגרי השוק.

  • יצירת מיקוד עסקי ותפעולי.

  • ניתוח פיננסי ובניית מודל תמחור נכון.

  • בניית יעדים ומדדים מדידים להצלחה.

  • בחירה והטמעת שיטות עבודה ותהליכים אפקטיביים.

  • בניית תוכנית מכירות ופעילויות שיווק ופרסום תומכות.

  • התאמה כלי ניהול ופתרונות טכנולוגים לשיפור תהליכי עבודה וביצועים.

  • הטמעת כלים ושיטות לשיפור השירות, חווית הלקוח ויצירת יתרון תחרותי.


 

bottom of page