top of page

אבחון ומיפוי העסק

העולם העסקי דורש התאמה והסתגלות תמידית ומהירה לצורכי השוק המשתנים. חייבים להיות זריזים ויעילים תוך שיפור מתמיד והשגת תוצאות אפקטיביות.

נבחן את מצב העסק מבחינה עסקית ופיננסית, הפעילויות, התהליכים , המבנה הארגוני ועבודת הממשקים. נלמד את התוכנית השיווקית, תהליך המכירה והתאמתם לפעילות העסקית. ניתן דגש לבחינת הנכס החשוב ביותר של החברה – הלקוחות. נבחן את מסלול "חיי הלקוח" ונאמנות הלקוחות לעסק ונציג לכם את האופן בו הלקוחות שלכם תופסים את חווית השירות שהם מקבלים.

סקירת לקוחות

  • מיפוי סטאטוס הלקוחות הקיימים למול פוטנציאל השוק.

  • בחינת "מסע הלקוח" משלב יצירת הקשר הראשוני (LEAD ), דרך שלבי המכירה, התמיכה והשירות השוטף. נבחן נאמנות לקוחות לטווח ארוך לעומת אחוזי הנטישה.

  • חווית הלקוח. נזהה את החוזקות למול נקודות התורפה המשפיעות על חווית הלקוח. (בדגש על גזלני זמן, מחוללי תסכול, בעיות תקשורת ועלויות).

  • אמנת שירות – SLA . האם לארגון יש אמנת שירות? האם היא מותאמת לצורכי הלקוחות ומוצגת בשקיפות ללקוחות ולעובדים? כיצד היא נמדדת ובאה לידי ביטוי ביעדי החברה.

סקירה עסקית

  • בחינה של המצב הפיננסי שיטות התמחור ותזרים המזומנים.

  • בחינת תהליכים ושיטות עבודה, האפקטיביות התפעולית וכלי הניהול והבקרה.

  • נבחן את המבנה הארגוני, הגדרות התפקיד, התקשורת בעסק.

  • בדיקה של תוכניות השיווק והמכירה והתאמתם לשוק ולתחרות.

  • השוואה בין החזון, היעדים, תוכניות העבודה וההישגים בפועל.

תהליך העבודה יתבסס על ניתוח מידע עסקי, שיחות עומק עם עובדי ומנהלי החברה הרלוונטים, ראיון לקוחות והשתתפות פעילה בתהליכים מרכזיים של הארגון.

התוצר הסופי: דו"ח  המציג תמונת מצב מפורטת ועדכנית של מצב העסק, מצביע על החוזקות ונקודות לשימור למול נקודות הכאב וההזדמנויות לשיפור שיובילו לחיזוק ולצמיחת העסק.

תקבלו המלצות לתוכנית פעולה לפי שלבים, סדרי עדיפויות, מדדי הצלחה, זמנים ומשאבים. התוכנית תכיל סידרת פעולות  מעשית שאת תוצאותיה תוכלו לראות כבר במהלך השלבים הראשונים ובתחנות שונות לאורך התהליך.

 

כל הכשלונות מקורם בהבנה שגוייה. (פתגם בודהיסטי)

bottom of page